,
, / /

/FLIPPER 2- 0+ Roxy


/FLIPPER 2- 0+ Roxy
/FLIPPER 2- 0+ Roxy
/FLIPPER 2- 0+ Roxy
/FLIPPER " " 0+ Roxy
/FLIPPER " " 0+ Roxy
/FLIPPER " " 0+ Roxy
/FLIPPER " " 0+ Roxy
/FLIPPER "- " 0+ Roxy


.: 02.08.2017
- 64( ):

   /FLIPPER   2-    0+ Roxy


- Just /LUBBY 180 6+
- Just /LUBBY 180 6+
- 250
- 250
/LUBBY PP 12+
/LUBBY 200 12+
/LUBBY 200 12+
/LUBBY 150 Ѩ 6+


.: 02.08.2017
- 70( ):

   /FLIPPER   2-    0+ Roxy


5
5
5
5
/LUBBY
/LUBBY / 2
/LUBBY / 2
- /LUBBY 150 Ѩ 6+


.: 02.08.2017
- 70

4
4
8
6


.: 02.08.2017
- 69

/STELLAR 6 / 12+
/STELLAR 6 / 12+
4
Ҩ 2
/4

/6
/6


.: 02.08.2017
- 71

:

/
/
10
...

- /KARELIA Organica 310
- /KARELIA Organica ...

- 100
- 100
- ...

/BENOVY / 1
/BENOVY / 1
/ROXY-KIDS 4
...

5 7 . .28 . .
5 7 . .28 . .
5 7 . .2 ...

7 14 . .28 . .
7 14 . .28 . .
7 14 . ...

/COTTO 5 10 .36 . .
/COTTO 5 10 .36 . .
/COTTO ...

10 16 . 36 . .
10 16 . 36 . .
10 16 . ...

/MANEKI B&W ˨ 3 30 /4
/MANEKI B&W ˨ 3 30 /4
...

125
125
120 ...