,
, / /

, (TP-15), +, ,


, (TP-15), +, ,
, (TP-15), +, ,
, (L-T-16)
2 ()
1 ()

.: 23.08.2017
- 50( ):

 , (TP-15), +,  ,


7 (6 ), XL
7 (6 ), XL
10 (6 ), XXL
, 7 (7 ), XL
, 7 (3 )
, 7 (8 ), XL
. +.
.


.: 23.08.2017
- 56( ):

 , (TP-15), +,  ,


7 (4 ), S
7 (4 ), S
7 (4 ), S
7 (4 ), S
7 (4 ), S
7 (5 ),
7 (5 ),
7 (5 ),


.: 23.08.2017
- 54

, (DG-501), ,
, (DG-501), ,
, (CS-305), +, /, Kevlar, ,
+, (CS-208/304), , Kevlar, , ,

7 (3 ), XS
7 (4 ), S
7 (4 ), S


.: 23.08.2017
- 51

, (RL1/0112-11-RU/ ), , /, ,
, (RL1/0112-11-RU/ ), , /, ,
, (RL2/0385, ), , /, ,
, (RL13/0130), +, /, ,
, (RL12/0125), +, /, ,
, (RL11/3501/3105/ ), , /, ,
+, (RL3-0110/), , /, , ,
, (TW-81), (50% , 50% ,)


.: 23.08.2017
- 59

:

5.3.3. ,
5.3.3. ,
5.3.1.
5.2.5. ,
5.1.7.
4.9.1. ...

1.5.7.
1.5.7.
1.5.6. ...

2.2. ˨
2.2. ˨
2.1. ,
2.
153000, ., ...

4.2.
4.2.
4.1.1.
4.1.
4.8.1. (, , )
4.8.1. (, , )
4.8. ...

5.1.2.
5.1.2.
5.1.1.
5.
4.9.1.
4.9 ...

5.2.2.
5.2.2.
5.2.1.
5.1.8.
5.1.6.
5.1.5.
5.1.4. < ...

5.3.5.
5.3.5.
5.3.4.
5.3.2.
5.2.7.
5.2.6. ...

(. , )
(. , )
. . .
. ...

,
,
( ), . , . 142/., ...